Certifikáty pre Top Firmy
Certifikáty pre Top Firmy

Certifikáty pre Top Firmy

Keď si to zaslúžia, nieje čo riešiť

 

Aj tento rok sme zaslali takmer stovku certifikátov našim verným TOP zákazníkom .

Teší nás, že od roku 2012, kedy vznikla spoločnosť iPlatforma s.r.o. môžeme sprevádzať mnohé firmy na ceste za úspechom a priblížovať ich kvalitné služby aj návštevníkom našich 40-ich internetových firemných portálov. 

Vďačíme Vám za vašu dôveru, dobré referencie a stále trvajúcu spoluprácu. Je to pre nás obrovská česť, ked bez váhania súhlasíte s pokračovaním spolupráce už toľko rokov.

Veríme, že Vašu dôveru nesklameme a naplníme predstavy, ktoré od našej spolupráce očakávate.

 

s úctou tým Kvalitné služby

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S